Krajobraz społecznościowy – Polska 2014

Abstract
Zbiór tekstów obejmuje dane z wywiadów indywidualnych i grupowych, wywiadów eksperckich i analiz przypadków. Główny nacisk położono na ukazanie wielowymiarowości sektora obywatelskiego i różnych perspektyw krajobrazu społecznościowego Polski. Publikacja składa się ze wstępu i sześciu artykułów. Pierwszy z nich dotyczy analizy motywacji osób zaangażowanych w badane inicjatywy oddolne. Dominika Polańska przeanalizowała motywacje osób wywodzących się z inicjatyw nieformalnych i dokonała analizy występowania 10 jej rodzajów. W drugim tekście Aleksandra Bilewicz przeanalizowała związek między badanymi inicjatywami nieformalnymi a etosem inteligencji. Ekskluzywność badanych środowisk odnajduje odzwierciedlenie w 3 rozdziale, w analizie Katarzyny Górniak, która podjęła się odpowiedzi na pytania, w jaki sposób niezinstytucjonalizowane inicjatywy społeczne rozumieją i określają swoją obecność w przestrzeni społecznej. Z innej perspektywy pokazuje oddolny ruch społecznikowski Dorota Jaworska-Matys, opisująca autoidentyfikacje i procesy utożsamienia uczestników działań obywatelskich. Dwa ostatnie teksty również bazują na wynikach badań empirycznych realizowanych w ramach projektu. Rozprawa Anety Ostaszewskiej dotyczy tematu aktywności społecznej kobiet w Polsce i opiera się na konkretnych dwóch analizach przypadków, dobranych – na pierwszy rzut oka – kontrastowo. Zamykający tom artykuł Bartłomieja Walczaka i Filipa Pazderskiego jest opisem wyników badań sondażowych. Autorzy prezentują szczegółowe dane z badania CATI przeprowadzonego w kwietniu 2015 roku, którego celem było zebranie informacji na temat aktualnej sytuacji dotyczącej zaangażowania się rodaków w działalność na rzecz innych osób podejmowaną zarówno w ramach istniejących struktur (formalnie), jak i poza nimi (nieformalnie). Badacze przedstawiają najnowsze dane związane z czynnym udzielaniem się, motywacjami, rodzajem i natężeniem aktywności Polaków oraz ukazują różnice między aktywnym działaniem w strukturach formalnych i inicjatywach niezinstytucjonalizowanych.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection