Taksonomia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych oraz metodologia pomiaru poziomu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50+

Abstract
Raport wydany został przez Stowarzyszenie "Miasta w Internecie". Jego celem jest opracowanie modelu i katalogu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych. Przedstawia on analizę badań i literatury przedmiotu, taksonomie kompetencji cyfrowych oraz projekt pomiaru funkcjonalnych kompetencji cyfrowych. Raport powstał w ramach „Projektu systemowego - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego Internetu ", realizowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Stowarzyszenie „Miasta w Internecie" pod hasłem POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS.

The report was released by the Association "Cities in the Internet". Its aim is to develop a functional model and a directory of digital skills. It presents an analysis of research and literature, taxonomies digital skills and project functional measurement of digital literacy. The report was made under the "System Project - promoting the development of broadband", implemented by the Ministry of Administration and Digitization and the "Cities on the Internet" under the slogan POLAND DIGITAL EQUAL OPPORTUNITIES.
Description
Keywords
Citation
A. Tarkowski, A. Mierzecka, J. Jasiewicz, M. Filiciak, M. Kisilowska, A. Klimczuk, E. Bojanowska, Taksonomia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych oraz metodologia pomiaru poziomu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50+ (Taxonomy of Functional Digital Skills and Methodology for Measuring the Functional Level of Digital Literacy of People Aged 50+), Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Stowarzyszenie "Miasta w Internecie, Warszawa-Tarnów 2015, 164 s.
Belongs to collection