Współzależność wartości współczynnika średniej refleksyjnościi ciepła spalania węgla brunatnego ze złóż Polski