Application of a multibeam echosounder for the digital imaging of the bottom relief of seabeds and rivers

Abstract
In this paper, the possibilities for detailed digital mapping the bottom relief of seabeds and rivers using a multibeam echosounder are described. The paper is based on the results of many years of experience, with utilitarian and research work carried out by the Maritime Institute in Gdańsk. Selected examples of the digital bottom models of the Baltic Sea and the Vistula River are presented. The obtained results give the full picture of a hitherto unknown bottom relief.
Description
Opisano możliwości użycia echosondy wielowiązkowej do szczegółowej, cyfrowej rejestracji rzeźby dna mórz i rzek. Podstawę pracy stanowią rezultaty i doświadczenia uzyskane w wyniku wieloletnich badań utylitarnych i badawczych przeprowadzonych przez Instytut Morski w Gdańsku. Zaprezentowano wybrane przykłady cyfrowych modeli dna Morza Bałtyckiego oraz rzeki Wisły. Uzyskane rezultaty dają pełny, do tej pory nieznany, obraz rzeźby dna.
Keywords
Citation
Nowak J., Rudowski S., Wróblewski R., Sitkiewicz P., Lisimenka A., Gajewski Ł. (2015). Application of a multibeam echosounder for the digital imaging of the bottom relief of seabeds and rivers. Bulletin of the Maritime Institute in Gdańsk, 30(1), 86–89. DOI: 10.5604/12307424.1179332
Belongs to collection