System gromadzenia i przepływu informacji o stanie geometrycznym obiektów powłokowych

Abstract
Wyniki estymacji cech geometrycznych różnych obiektów są niezbędne dla sformułowania kinematycznych modeli deformacji. W referacie zaprezentowano bazę danych umożliwiającą przechowywanie informacji o stanie geometrycznym obiektów powłokowych. Aplikacja ta może być również wykorzystana przez użytkowników obiektów, konstruktorów, technologów i innych specjalistów.

The results of an estimation of geometric attributes of a different objects are necessary to define kinematic models of deformation. In the paper the data base with ability to store information about geometric condition of the coat objects have been presented. This application can be utilized by objects user, constructors, technologists and other specjalists
Description
Keywords
Citation
Preweda E.: System gromadzenia i przepływu informacji o stanie geometrycznym obiektów powłokowych. Skomputeryzowane systemy pomiarowe w geodezji inżynieryjnej. AGH, Kraków, 1995