Baza danych do wyznaczania deformacji przestrzennych sekcji okrętowych

Abstract
W pracy przedstawiono aplikację umożliwiającą tworzenie zbiorów służących do identyfikacji konstrukcji sekcji okrętowych budowanych w stoczni statków. W związku z odkształceniami sekcji, wynikającymi głównie z procesu spawania, wymiary elementów konstrukcyjnych są celowo zwiększane. Problem odkształceń występujących podczas montażu statku nie jest dostatecznie rozpoznany, dlatego naddatki technologiczne są projektowane z nadmiarem. Na kolejnych etapach montażu zachodzi więc konieczność przycinania elementów, co znacznie wydłuża czas budowy statku. Znajomość wpływu technologicznych procesów cieplnych na odkształcenia konstrukcji okrętowych umożliwi prognozowanie naddatków na takim poziomie, aby było możliwe wyeliminowanie końcowego przycinania elementów.

The application presented in the article is used to form data bases for the identification of the construction of structural parts of ships built in the shipyard. Structural parts are oversi­zed on account of deformations of sections, caused mainly by welding. The nature of deformations which occur while ships are built is not well-defined, so technological allowances are designed to excess. Consequently, excessive material must be later trimmed off, which pro­ longs the construction of a vessel. Good knowledge of the effect of thermal processes on deformations of ship constructions will make it possible to design material allowances so as to avoid any subsequent trimming.
Description
Keywords
Citation
Preweda, E.. (1999). Baza danych do wyznaczania deformacji przestrzennych sekcji okrętowych. Biul. Nauk., ART, Olsztyn. 6. 161-172.
Belongs to collection