Jakość usług hotelowych na tle działalności międzynarodowych holdingów

Abstract
Celem pracy jest przedstawienie zróżnicowania rozmieszczenia bazy noclegowej, która zaraz obok dostępności transportowej odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu wielkości ruchu turystycznego. Celem pobocznym jest przestawienie największych pod względem wielkości międzynarodowych holdingów zrzeszających obiekty noclegowe oraz prowadzonej przez nich polityki w zakresie świadczonych usług oraz ich dynamiki rozwoju. Ponadto, autorzy podjęli próbę analizy zmian wielkości bazy noclegowej UE w ujęciu krajowym. Następnie podjęto próbę oceny jakości świadczonych usług w relacji do ich ceny na podstawie badań przeprowadzonych za pomocą danych dostępnych na stronie www.hotel.info. Całość pracy kończą wnioski, w których autorzy podejmują próbę określenia zależności pomiędzy standardem oferowanych usług a subiektywną oceną klientów z nich korzystających.
Description
Keywords
Citation
Wendt, Jan & Wiskulski, Tomasz. (2015). Jakość usług hotelowych na tle działalności międzynarodowych holdingów. Logistyka. 4. 6522-6530.
Belongs to collection