Historia rozwoju teoretycznej myśli rachunkowości. Przegląd wybranych teorii, modeli i koncepcji

Abstract
Książka ukazuje historię teoretycznej myśli rachunkowości od początku jej rozwoju do czasów współczesnych. Autorkami są wykładowczynie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ogromny obszar badawczy, na który składa się wielowiekowy dorobek naukowców z całego świata, wymusił skupienie się na wybranych teoriach, modelach i koncepcjach. O wyborze szczegółowych obszarów badawczych decydowały m.in. następujące kryteria: historia i tradycje rachunkowości w poszczególnych państwach, doniosłość i znaczenie analizowanych koncepcji, a także ich wydźwięk międzynarodowy. Autorki skoncentrowały się przede wszystkim na analizie osiągnięć naukowców z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Holandii, Stanów Zjednoczonych oraz Japonii. Praca jest godna­ polecenia z wielu powodów: - ukazuje najważniejszą część bogatej historii rozwoju teorii rachunkowości, - stanowi cenny wkład w rozwój myśli tej dyscypliny naukowej, - to użyteczne źródło wiedzy na temat rozwoju rachunkowości jako nauki, - napisana jest przystępnym językiem, - cechuje się bogactwem wykorzystanych źródeł i opracowań.
Description
Fragmenty publikacji
Keywords
Citation