Media społecznościowe jako źródła budowania innowacji marketingowej w sporcie

Abstract
Celem publikacji jest wskazanie kreowania nowych rozwiązań adaptacyjnych na potrzeby rynku sportowego poprzez wykorzystanie potencjału popularnych mediów społecznościowych, podkreślając przy tym potrzebę zmian w procesie tworzenia innowacji marketingowej w organizacjach sportowych. Badając narzędzia chachrakterystyczne dla nowych mediów (blogi, społeczności kontentowe, serwisy społecznościowe itp.) oraz analizując studium przypadku z obszaru innowacji marketingowej skoncentrowanej na sporcie, podjęto się identyfikacji istotnych barier, możliwości oraz perspektyw rozwojowych dla realizacji innowacji marketingowej w sporcie.
Description
Keywords
Citation
Pawlak, G., Łasiński, G. (2016). Media społecznościowe jako źródła budowania innowacji marketingowej w sporcie. W: Katarzyna Kopecka-Piech (Red.). Innowacyjność przemysłów kreatywnych. Media a sport. Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego. Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie