„Stupid fucking white man”? Antropologiczne ujęcie przemiany wewnętrznej głównego bohatera Truposza (1995) Jima Jarmuscha

Abstract
Autor prezentuje uniwersalny opis najważniejszych etapów rytuału inicjacyjne-go i odnajduje ich odpowiedniki w duchowej i światopoglądowej przemianie głównego bohatera filmu Truposz (Jim Jarmusch, 1995). Posługuje się teorią trójdzielnej struktury obrzędu przejścia Victora Turnera, aby przedstawić „procesualny” charakter owej metamorfozy. Ponadto artykuł ukazuje, że duchowa ewolucja bohatera nie wiąże się tylko ze zmianą światopoglądu. Stanowi ona również przygotowanie do pięknego umierania. W zakończeniu autor umieszcza film Jarmuscha w kontekście rozmaitych zjawisk ukazujących wypieranie śmierci z przestrzeni społecznej i kulturowej. W ten sposób przedstawia oryginalność obrazu umierania w analizowanym utworze.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection