Przyczynek do krytyki społeczeństwa sieciowego: od sieci społecznych do sieci wszystkich sieci

Abstract
Główne zadanie tego rozdziału polega na połączeniu perspektywy społeczeństwa informacyjnego ze społeczeństwem sieciowym, w celu wyeksplikowania wspólnego mianownika obu podejść (przy jednoczesnej świadomości różnic w ich obrębie). Ta unifikacja ma pomóc w teoretycznym uchwyceniu specyfiki społeczeństwa opartego na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, która to specyfika tkwi w pojęciu sieci (a właściwie dwóch jego wariantach). Okazuje się, że odrzucenie/przełamanie umownej warstwy semantycznej związanej z rzeczywistością społeczną zapośredniczoną technologicznie może rozwiązać (pomóc koncepcyjne przezwyciężyć) problemy pojawiające się w naukach społecznych wobec konsekwencji rewolucji technologii informacyjnych.
Description
Keywords
Citation
Baranowski, Mariusz. 2012. Przyczynek do krytyki społeczeństwa sieciowego: od sieci społecznych do sieci wszystkich sieci [w:] Baranowski, Mariusz et al. (red.). Społeczeństwo sieciowe - między wolnością a zniewoleniem. Poznań: Wydawnictwo Naukowe WSNHiD, s. 15-31.