Innowacje 2013. Innowacyjne Łódzkie 2013 - budowa społeczeństwa informacyjnego w regionach. Perspektywa końca okresu programowania 2007-2013.