Zofia Grothówna, Kronika klasztorna sióstr norbertanek w Imbramowicach 1703-1741