Moda czy ekstrawagancja? Wokół sporu o naukowy status turystyki w kontekście turystyki kontrowersyjnej

Abstract
Turystyka to młoda i dynamicznie rozwijająca się dyscyplina zabiegająca z różnym skutkiem o usankcjonowanie jej naukowego statusu. Uwzględniając ryzyko ewentualnych uproszczeń i skrótów mówić można o narzucających się analogiach w procesie konstytuowania się wielu dyscyplin naukowych, w tym także turystyki. Owe analogie dotyczą m.in. przejawów mnożenia subdyscyplin, sugerującego z jednej strony dojrzałość dyscypliny głównej, a z drugiej maskującego jej często poważne niedomagania np. w zakresie materialnego i formalnego przedmiotu. Artykuł zawiera próbę krytycznego spojrzenia na to ważne i interesujące zjawisko.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection