Obsługa klienta w wymiarze logistyczno-marketingowym

Abstract
Problematyka obsługi klienta jest niezwykle złożona i nie sposób w krótkim opracowaniu szeroko się do niej odnieść. Niezaprzeczalny jest fakt, iż znaczenie obsługi rośnie, jej poziom bowiem przekłada się bezpośrednio na słupki sprzedaży, zyski firm i ich pozycję konkurencyjną. Jakość obsługi pozwala konkurować na coraz bardziej wymagających rynkach zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Dlatego przedsiębiorstwa muszą pamiętać o gromadzeniu informacji na temat nabywców, jak również nieustannie poddawać analizie posiadane zasoby i kompetencje. Jedynie wiedza pozyskana w taki sposób może stanowić podstawę do opracowywania prognoz dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.
Description
Keywords
Citation
Majchrzak-Lepczyk, J. (2014). Obsługa klienta w wymiarze logistyczno-marketingowym. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2, 15-20.
Belongs to collection