Oddolne tworzenie kultury. Perspektywa antropologiczna