Big Bang i filozofia emanacyjna

Abstract
In this article I analyze the philosophical relationship between traditional philosophy of emanation and the modern theories of creation of the world, particularly the theory of the Big Bang. I undertake a preliminary reflection on the terms of renewal emanationism today.

W artykule analizuję związki między tradycyjną filozofią emanacyjną a współczesnymi teoriami stworzenia świata, szczególnie teorią Wielkiego Wybuchu. Podejmuję wstępną refleksję nad warunkami odnowienia emanatyzmu dzisiaj.
Description
Keywords
Citation
W. Rubiś, "Big Bang i filozofia emanacyjna", w: Estetyka i Krytyka, Nr 39 (4/2015), ss. 43-53.
Belongs to collection