Determinanty zadowolenia osób odwiedzających aglomerację poznańską

Abstract
W artykule zawarto wyniki badań przeprowadzonych wśród osób odwiedzających aglomerację poznańską. Celem badań było zidentyfikowanie czynników decydujących o zadowoleniu z pobytu w Wielkopolsce. Analizę zależności przeprowadzono za pomocą metody cząstkowych najmniejszych kwadratów. Stwierdzono, że na zadowolenie silny wpływ wywiera wizerunek kognitywny destynacji (koszty pobytu i jakość obsługi) oraz afektywny (gościnność, bezpieczeństwo, estetyka i możliwości wypoczynku). Ponadto na zadowolenie ma wpływ percepcja jakości infrastruktury turystycznej (bazy gastronomicznej i noclegowej). Nie stwierdzono pośredniczącej roli percepcji jakości w oddziaływaniu wizerunku na zadowolenie.
Description
Keywords
Citation
Nowacki, M. (2015). Determinanty zadowolenia osób odwiedzających aglomerację poznańską. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 64, 1-18.
Belongs to collection