Konflikt rekreacyjny: przejawy, przyczyny, konsekwencje, sposoby przeciwdziałania

Abstract
Wzrostowi zamożności Polaków, jaki obserwujemy w ostatnich latach towarzyszy postępujący wzrost ich aktywności rekreacyjnej i sportowej. Przejawia się to we wzroście popularności różnych imprez rekreacyjnych takich jak biegi uliczne i terenowe, biegi narciarskie, regaty żeglarskie, a także indywidualnych form rekreacji takich jak bieganie, nordic walking, jazda na rowerze, wędrówki narciarskie, itp. Te formy rekreacji plenerowej (ang. outdoor recreation) realizowane są zarówno na terenach miejskich, podmiejskich jak i niezurbanizowanych a nawet obszarach chronionych. Wzrost zatłoczenia na szlakach pieszych lub rowerowych, akwenach wodnych czy trasach narciarskich doprowadza często do konfliktów. Problem ten, w niewielkim stopniu do tej pory poruszany w polskiej literaturze, jest bardzo istotny nie tylko ze względu na bezpieczeństwo uczestników rekreacji ale także, a może przede wszystkim, ze względu na jakość doświadczeń jakich doznają oni podczas wypoczynku i aktywności podejmowanej w czasie wolnym. Celem niniejszego artykuł jest zatem konceptualizacja konfliktu rekreacyjnego, a także przedstawienie studium przypadku terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Maltańskim w Poznaniu, gdzie konflikt taki występuje.
Description
Keywords
Citation
Nowacki M., 2014, "Konflikt rekreacyjny: przejawy, przyczyny, konsekwencje, sposoby przeciwdziałania", referat wygłoszony podczas konferencji naukowej "Uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w regionie transgranicznym" w dniach 12-13 listopada 2014 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wlkp.
Belongs to collection