Analiza bibliometryczna jako narzędzie badania efektywności nauczycieli akademickich na przykładzie Uniwersytetu Rzeszowskiego

Abstract
Celem niniejszego artykułu było określenie efektywności naukowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rzeszowskiego, poprzez (1) określenie dziedzin wiedzy, w ramach których są oni obecni w światowym obiegu nauki oraz (2) wskazanie tych, którzy funkcjonują w światowym życiu naukowym i/lub są postaciami najbardziej – pod względem naukowym – wpływowymi, tj. najczęściej cytowanymi przez innych badaczy. Analizy zostały oparte na trzech bazach ISI Web of Science. Pod uwagę wzięto artykuły opublikowane między 2005 a 2009 rokiem.
Description
Keywords
Citation
Grygiel, P., Rębisz, S., & Humenny, G. (2010). Analiza bibliometryczna jako narzędzie badania efektywności nauczycieli akademickich. Przykład Uniwersytetu Rzeszowskiego. W B. Jałocha & G. Prawelska-Skrzypek (Red.), Współczesne zmiany w szkolnictwie wyższym oraz w modelach kariery akademickiej (ss. 65–84). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Belongs to collection