Młodzież akademicka a nowe technologie. Zależność między korzystaniem z nowych technologii cyfrowych w procesie masowego komunikowania a społeczną interakcją młodego pokolenia

Abstract
Description
Citation
Durzewska, M. (2015). Młodzież akademicka a nowe technologie. Zależność między korzystaniem z nowych technologii cyfrowych w procesie masowego komunikowania a społeczną interakcją młodego pokolenia, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 16 (2): 28-50.
Belongs to collection