Sokołowsko jako potencjalne centrum ruchu turystycznego w Sudetach Środkowych - szanse i bariery

Abstract
Sokołowsko jest niewielką miejscowością położoną na południe od Wałbrzycha, w Górach Kamiennych. W 2. połowie XIX w. i w początkach XX w. było jednym z bardziej znanych uzdrowisk sudeckich, specjalizujących się w chorobach płuc. Po II wojnie światowej znaczenie turystyczne miejscowości zmalało, infrastruktura turystyczna i wiele obiektów krajoznawczych uległo dewastacji, a w miejscowości dominował profil leczniczy. Regres funkcji turystycznej nasilił się po 1989 r., gdy znacznie ograniczono zakres lecznictwa uzdrowiskowego. Niemniej walory wypoczynkowe i krajoznawcze miejscowości i jej okolic, zarówno po polskiej, jak i czeskiej stronie, stwarzają korzystne warunki do dalszego rozwoju funkcji turystycznej i powrotu do czasów świetności. Perspektywą dla Sokołowska jest odtworzenie funkcji uzdrowiskowej, jak i uczynienie z Sokołowska miejsca wybieranego przez turystów spoza regionu na dłuższy pobyt w Sudetach. Głównym ograniczeniem na jest niedostatek infrastruktury turystycznej i ograniczona podaż usług turystycznych w miejscowości. Brak potencjalnych inwestorów wydaje się najważniejszą barierą na drodze Sokołowska do odzyskania pozycji znanej sudeckiej miejscowości wypoczynkowej.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection