Zastosowanie osiągnięć naukowo-badawczych neurobiologii i informatyki w Pedagogice Specjalnej – sytuacja aktualna oraz perspektywy