Marketing społeczny jako narzędzie wzmacniania działań i perspektywa innowacji w polityce społecznej

Abstract
Artykuł przybliża podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem marketingu społecznego, wskazuje na szerokie możliwości i perspektywy wykorzystywania jego narzędzi we współczesnej polityce społecznej; na wszystkich poziomach i w różnych instytucjach, z akcentem na jednostki pomocy społecznej.
Description
Keywords
Citation
M. Szyszka, Marketing społeczny jako narzędzie wzmacniania działań i perspektywa innowacji w polityce społecznej, w: Innowacyjna polityka społeczna, red. M. Grewiński, A. Karwacki, WSP im J. Korczaka, Warszawa 2015