Planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z zastosowaniem nowoczesnych technologii

Abstract
W artykule przedstawiono problemu zagrożenia wykluczeniem społecznym osób z niepełnosprawnością. Jego celem jest uaktywnienie środowiska, które poza władzami rządowymi, może zmienić coś w tym obszarze. Środowiskiem tym są m. in. pedagodzy specjalni, planujący indywidualną ścieżkę rozwojową, edukacyjną i zawodową osób ze specjalnymi potrzebami. Działania należy podjąć tak wcześnie i tak skutecznie, żeby jak największa liczbę tych osób wprowadzić na otwarty rynek pracy. Prezentowany artykuł stanowi taką propozycję w zakresie wykorzystania do tego celu możliwości nowoczesnych technologii. Stąd zostały w nim omówione, możliwe do zastosowania praktycznego i testowane w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, wybrane przykłady rozwiązań sprzętowo-programowych z zakresu informatyki i neurobiologii.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection