Metody zarządzania i harmonogramowania projektami na potrzeby bezpieczeństwa (w oparciu o PRINCE2 i Microsoft Projekt)

Abstract
W opracowaniu podjęto próbę analizy nowoczesnych metod zarządzania i harmonogramowania projektami. Przedstawienie rozwiązań „PRINCE2” i „Microsoft Projekt” jak skutecznie zarządzać projektami w organizacjach i instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ma na celu głównie ich popularyzację. W kolejnym kroku praktyczne zastosowanie tych rozwiązań pozwoli na poprawę efektywności, w tym ułatwi monitorowanie kosztów, terminów, jakości i zakresu projektu. Sprawi, że ryzyko niepowodzenia w projektach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym i narodowym zostanie zminimalizowane. Popularyzacja i w konsekwencji zastosowanie przedstawionych rozwiązań (metod) powinno przynieść korzyści organizacyjne i ekonomiczne.

The article analyses modern methods for project managing and scheduling. Presentation of “PRINCE 2” and “Microsoft Project” solutions for effective project management in organizations and institutions for defense and security aims mainly at popularizing them. As the next step, practical adaptation of these solution will enhance effectiveness, facilitate monitoring of costs, deadlines, quality and project scopes. Thus, the risk of failure of projects for national and domestic security should be minimized. Popularization and adaptation of presented solutions (methods) will be of organizational and economic benefit to institutions concerned.
Description
Keywords
Citation
Kuck J., Metody zarządzania i harmonogramowania projektami na potrzeby bezpieczeństwa (w oparciu o PRINCE2 i Microsoft Projekt) [w:] red. nauk Grzywna Z., Współczesne zagrożenia w zarządzaniu i bezpieczeństwie, UKiP J&D Gębka, Katowice 2014