Wartość żywieniowa ekstrudatów pszenżytnich na podstawie badań in vivo

Abstract
Pszenżyto, to mieszaniec międzyrodzajowy, sztucznie wyhodowany przez człowieka poprzez skrzyżowanie pszenicy i żyta. Polska jest największym producentem tego zboża na świecie. Niestety, dotychczas wykorzystuje się je głównie na cele paszowe, wykazano jednak, że zboże to może być wykorzystane do produkcji żywności, w tym do wyrobów ekstrudowanych. Celem niniejszej pracy było określenie wartości żywieniowej ekstrudatów pszenżytnich w porównaniu z ekstrudatami pszennymi i żytnimi w badaniach in vivo. Materiał badany stanowiły ekstrudaty pszenżytnie, pszenne i żytnie wytworzone przy użyciu ekstrudera jednoślimakowego TS-45 (Metalchem, Gliwice) oraz surowe pszenżyto jako materiał kontrolny (odniesienia). Badania prowadzono na samcach szczurów rasy Wistar. Określono wskaźnik wykorzystania białka netto (NPU) badanych produktów oraz parametry ogólnożywieniowe i strawnościowe. Spośród badanych ekstrudatów wyższymi wartościami wskaźnika NPU charakteryzowały się ekstrudaty żytnie niż pszenżytnie, najniższe wartości odnotowano dla ekstrudatów pszennych. Nie stwierdzono ujemnego wpływu procesu ekstruzji na wartość wskaźnika NPU. Najwyższy przyrost masy ciała odnotowano w grupie zwierząt karmionych ekstrudowanym pszenżytem. Również względny przyrost masy ciała i wydajność wzrostowa zwierząt karmionych dietą z pszenżyta ekstrudowanego były najwyższe. Niższe wartości badanych wskaźników niż dla diet ekstrudowanych, odnotowano w przypadku surowego pszenżyta.
Description
Keywords
Citation
Agnieszka Makowska, Przemysław Łukasz Kowalczewski, Grzegorz Galiński, Sylwia Chudy, Jan Michniewicz Wartość żywieniowa ekstrudatów pszenżytnich na podstawie badań in vivo. W: Nowoczesne technologie produkcji zywności. Red. Hanna Maria Baranowska i Michał Piątek, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań 2016, str 70-79