Wpływ procesu kształcenia japońskich kobiet na ich życie rodzinne i zawodowe w okresie Meiji – rys historyczny z perspektywy socjologicznej

Abstract
Celem artykułu jest zidentyfikowanie historycznych warunków przemian pozycji kobiet w japońskim społeczeństwie. Nie sposób przecenić tutaj znaczenia politycznych, kulturowych i społecznych reform mających miejsce w czasie restauracji japońskiego imperium. Eliminacja systemu feudalnego w Japonii w okresie Meiji spowodowała szok, który doprowadził do kompleksowych i daleko idących konsekwencji w funkcjonowaniu japońskiego społeczeństwa. Społeczne reformy podkopały nienaruszalną pozycję japońskiego mężczyzny po raz pierwszy całkiem na serio. Główną rolę w przemianach pozycji kobiet spełnił jednak system edukacji. W wyniku rozległości tego problemu zawartość artykułu ogranicza się jedynie do analizy sytuacji wyłącznie w okresie Meiji.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection