Transgresja wirtualna – rozważania

Abstract
W artykule omówiono temat transgresji wirtualnej w kontekście koncepcji transgresyjnej człowieka Józef a Kozieleckiego. Rozważania koncentrują się wokół artefaktów, prezentujących najwcześniejsze znane przykłady transgresji wirtualnych. Zaprezentowana analiza stanowisk badawczych potwierdza, że pewne formy ludzkiej działalności już w okresie prehistorycznym wykazywały cechy transgresji wirtualnej. Uniwersalny charakter tego typu działań dowodzi, iż ludzka potrzeba tworzenia sztucznego świata (środowiska) ma swoje podstawy w jego strukturach psychicznych. Obserwowany współcześnie rewolucyjny i dynamiczny rozwój rzeczywistości wirtualnej stanowi kontynuację historycznie podejmowanych i doskonalonych metod mających na celu ciągłe przekraczanie granic ludzkiego egzystowania.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection