Rola asystentury rodzinnej w polityce rodzinnej

Abstract
Artykuł ma na celu ukazanie asystentury jako formy wsparcia rodziny i jej wpływu w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodzin, szczególnie dysfunkcyjnych. Dlatego też na wstępie przedstawione zostały uwarunkowania ustawodawcze w zakresie asystentury rodzinnej oraz zależność asystentury rodzinnej i rodziny. Następnie opisane zostało miejsce asystentury w polityce rodzinnej jako ważny element wchodzący w skład pośredniego oddziaływania polityki na rzecz rodzin. Na zakończenie przedstawiona została rola asystentury rodzinnej - jej skuteczność i wyzwania na przyszłość w zakresie funkcjonowania, finansowania i oddziaływania na rodziny.
Description
Keywords
Citation
A. Durasiewicz, Rola asystentury rodzinnej w polityce rodzinnej [w:] Asystentura i mediacje socjalne pod red. Arkadiusza Durasiewicza i Izabeli Podobas, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, Warszawa 2015