Stymulatory i inhibitory kształtowania zaufania do edukacji europejskiej w gimnazjum

Abstract
Celem artykułu jest pokazanie, jakie stymulatory i inhibitory wpływają na kształtowanie zaufania do edukacji europejskiej w gimnazjum. Ukazanie, co jest więc stymulatorem, a co inhibitorem zaufania do podejmowania działań proeuropejskich w gimnazjum, czyli co powoduje, że nauczyciele podejmują działania o charakterze proeuropejskim lub nie podejmują tego typu działań i inicjatyw. W artykule zostały przedstawione przemiany polityczne, społeczne, technologiczne i cywilizacyjne w Polsce ostatnich lat, pojęcie zaufania i edukacji europejskiej. Zdefiniowane zostało pojęcie postaw proeuropejskich, gdyż edukacja europejska, to nie tylko działania same w sobie podejmowane przez nauczycieli. Działania podejmowane przez nauczycieli gimnazjum w zakresie edukacji europejskiej mają na celu kształtowanie postaw, pozytywnego stosunku do drugiego człowieku, ale również wyrażania szacunku do innej kultury, tradycji, wyznawanej religii czy też orientacji seksualnej. To również uczenie młodego człowieka otwartości na świat, Europę, radzenie sobie w nowej rzeczywistości. W kolejnej części pracy analizie poddane zostało gimnazjum jako miejsce realizacji edukacji europejskiej oraz stymulatory i inhibitory zaufania w odniesieniu do edukacji europejskiej w gimnazjum. Przemiany społeczne, technologiczne i cywilizacyjne w Polsce w ostatnich latach przyczyniły się do propagowania idei zaufania do edukacji europejskiej w gimnazjum. Tym bardziej, że jesteśmy w wielu strukturach świata zachodniego, w tym między innymi w Unii Europejskiej.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection