O kulturze matematycznej ucznia. Eksterioryzacja wiedzy matematycznej za pomocą fotografii

Abstract
Komentarz Hansa Freudenthala "ze wszystkich nauk humanistycznych matematyka jest najbardziej humanistyczna" zwraca uwagę na kulturotwórcze wartości królowej nauk. Kryzys uczenia się i nauczania matematyki wynika przede wszystkim z instrumentalnego traktowania tej dyscypliny oraz koncentracji na sprawności rachunkowej. Artykuł dotyczy kluczowego problemu w edukacji matematycznej - kształcenia kultury matematycznej ucznia (twórczości, wyobraźni, elegancji oraz języka matematycznego) za pomocą fotoedukacji. Zawiera szkic weryfikowanej eksperymentalnie koncepcji dydaktycznej opartej na dwukierunkowym zastosowaniu fotografii. Prezentuje drogę uzewnętrzniania wiedzy dziecka za pomocą obrazu i towarzyszącego mu tekstu. Dzięki temu wzrasta poziom kultury matematycznej ucznia.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection