Szukanie porozumienia – argumentowanie na zajęciach praktycznej nauki języka niemieckiego na studiach germanistycznych

Abstract
Porozumienie w sytuacjach spornych wymaga dialogu, natomiast dialog wymaga trudu zapanowania nad sobą i zwrócenia się wraz ze współrozmówcą ku rozwiązaniu problemu. Racjonalna argumentacja to droga, po której razem mogą iść rozmówcy, nawet mocno różniący się w swoich zapatrywaniach. Ćwiczenia w dyskutowaniu i argumentowaniu w ramach praktycznej nauki języka niemieckiego na studiach germanistycznych przynoszą podwójną korzyść: doskonalenie umiejętności wypowiadania się w nauczanym języku i zaszczepianie studentom uniwersalnej wartości, jaką jest kultura porozumiewania się.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection