Jakie powinny być napisy? Raport z badania preferencji widzów na temat napisów telewizyjnych

Abstract
W niniejszym raporcie przedstawiamy wyniki ankiety internetowej pt. „Jakie Twoim zdaniem powinny być napisy?” przeprowadzonej w ramach projektu HBBTV4ALL przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (ILS UW) w kwietniu 2014 r. Celem ankiety było zbadanie preferencji widzów na temat różnych rozwiązań stosowanych w napisach telewizyjnych – zarówno „zwykłych” napisów (tj. tłumaczonych z jednego języka na drugi, przeznaczonych dla osób słyszących), jak i napisów dla niesłyszących1. Ankieta była dostępna na stronie internetowej ILS UW wiosną 2014 r. Wzięło w niej udział 815 osób, z czego 427 osób odpowiedziało na wszystkie pytania i to ich odpowiedzi przytaczamy w niniejszym raporcie. Ankieta składała się z 31 pytań: pierwsza grupa pytań dotyczyła danych demograficznych (wiek, płeć, dysfunkcja słuchu itp.), druga zaś – różnych aspektów napisów i napisów dla niesłyszących. Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyniki dotyczące różnych rozwiązań w napisach i napisach dla niesłyszących oraz opracowane na ich podstawie rekomendacje dla nadawców telewizyjnych.
Description
Projekt HBBTV4ALL (Hybrid Broadcast Broadband for All) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ICT Policy Support Programme (CIP-ICT-PSP-2013-5.1). Celem projektu jest promowanie dostępności mediów dla wszystkich odbiorców, a szczególnie osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi i osób starszych. Więcej informacji nt. projektu można znaleźć na stronie: http://www.hbb4all.eu/
Keywords
Citation
Szarkowska, A., Laskowska, M. (2014). „Jakie powinny być napisy?” Raport z badania preferencji widzów dotyczących napisów telewizyjnych. Instytut Lingwistyki Stosowanej UW: Warszawa.
Belongs to collection