E-learning (distance transfer of knowledge) for organizations, institutions and companies

Abstract
The effectiveness is one of education elements. Learning process may take a variety of forms and be conducted by a range of methods. One of contemporary learning methods is e-learning, which in order to function well requires multiple doings. The army is a social group in a continuous process of learning. The primary from of education and professional qualification are education courses. As regards distant learning, e-learning may introduce innovation in military education, and reduce costs.

Efektywność stanowi jeden z elementów edukacji, Nauczanie może przyjmować różne formy oraz być prowadzone różnymi metodami. Jednym z nowoczesnych sposobów nauczania jest e-learning. Aby mógł on poprawnie funkcjonować, wymaga od organizatorów podejmowania wielu zabiegów. Wojsko stanowi grupę społeczną, która podlega ustawicznej edukacji. Podstawową formą kształcenia i doskonalenia zawodowego żołnierzy jest system kursowy. A przecież nauczanie na odległość, może wprowadzić innowacyjność w edukacji w wojsku oraz obniżyć koszty.
Description
Keywords
Citation
Kuck J., E-learning (distance transfer of knowledge) for organizations, institutions and companies, [w:] Modern IT solution for logistics, Lviv Galician Publishers, Ltd 2015