Wybrane problemy współczesnych miast. Kultura, symbolika, promocja