Przegląd badań panelowych procesu starzenia się na świecie

Abstract
Problem starzenia się populacji stał się problemem globalnym. Prekursorskie badanie wzdłużne osób starszych - Health and Retirement Study (HRS) – zostało zapoczątkowane w USA już na początku lat 90. Dekadę później zainaugurowano podobny projekt w Europie (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, SHARE), w którym Polska bierze udział od 2006 r. Obecnie inne kraje, w tym kraje rozwijające się, przeprowadzają lub pracują nad wdrożeniem badań na wzór HRS i SHARE. Poniższy przegląd zestawia podstawowe informacje o badaniach osób starszych na całym świecie. Informacje te obejmują listę krajów uczestniczących, opis badanej populacji, liczbę i daty przeprowadzonych rund badania, odnośnik do oficjalnej strony internetowej badania oraz informacje dodatkowe, m.in. odnoszące się do wielkości badania w kontekście liczebności próby. Wiele z opisanych 17 badań celowo dąży do utrzymania wzajemnej porównywalności. Przykładem tego są miary umiejętności poznawczych, których zestawienie dla wybranych badań jest przedstawione w Tabeli 2. Niewątpliwie dużą wartością dodaną opracowań naukowo-badawczych związanych z tematyką starzenia się jest analiza zróżnicowania przebiegu procesu na poziomie międzynarodowym. Niniejsze opracowanie ma na celu ukazanie bogactwa prowadzonych obecnie badań na świecie i ułatwienie dotarcia do informacji o nich.
Description
Opracowanie niepublikowane
Keywords
Citation
Rynko, M., & Palczyńska, M. (2016). Przegląd badań panelowych procesu starzenia się na świecie.
Belongs to collection