Człowiek XXI wieku. Recepcja kartezjańskiej filozofii przyrody