Zarys polityki kulturalnej Francji na przykładzie działalności Stowarzyszenia Salonu Jesiennego

Abstract
Przedmiotem publikacji jest polityka kulturalna we Francji, jej przekształcenia na przestrzeni wieków oraz ich wpływ na model współczesnego podejścia do kwestii zarządzania kulturą w państwie. Celem artykułu jest zobrazowanie mechanizmów realizowania polityki kulturalnej na poziomie centralnym oraz lokalnym na przykładzie działalności paryskiej organizacji pozarządowej – Stowarzyszenia Salonu Jesiennego jako sprawnie działającego podmiotu o zasięgu ogólnoświatowym. W kontekście tematu zostały omó- wione takie zjawiska, jak centralizacja, decentralizacja, dekoncentracja, a także modele finansowania kultury, działalność Ministerstwa Kultury i Komunikacji oraz sytuacja stowarzyszeń we Francji. Zostały opisane także systemy kultury oraz systemy artystyczne obowiązuj
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection