Wizerunek kobiety w polskim rapie

Abstract
Niniejsza praca ma na celu ukazanie różnorodnych wzorców kobiecych, które występują w polskiej muzyce rap. Analizie zostały poddane rozmaite wizerunki, takie jak np. obraz partnerki, miłości życia, obiektu seksualnego, kobiety lekkich obyczajów, groupie, córki czy matki. Tak rozległy zakres problematyki przedstawia niejednoznaczne oblicze kultury hip- hop, która dzisiaj, kreując światowe trendy w muzyce, stanowi ważny punk badań i obserwacji. Można zauważyć, że promowane przez raperów wizerunki płci pięknej bywają od siebie zupełnie odmienne, pokazując z jednej strony kobietę jako istotę nadludzką, otoczoną czcią, z drugiej zaś – pozbawioną szacunku i sprowadzoną do przedmiotu. Polski rap został przeanalizowany zarówno na płaszczyźnie lirycznej, jak i wizualnej, co dało spojrzenie na problem z różnych perspektyw. Dodatkowo pomocne w badaniach okazały się przeprowadzone przez autorkę pracy wywiady z mężczyznami identyfikującymi się z hip- hopem.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection