Rekolekcje autostopowe „Piękne stopy” jako przykład nowej ewangelizacji

Abstract
W pracy posłużyłam się metodą wywiadu bezpośredniego, celem głębszego zbadania idei rekolekcyjnej oraz osób w nią zaangażowanych. Przeprowadziłam ponad dwadzieścia wywiadów z uczestnikami z całej Polski oraz organizatorami. Opisałam motywy, dla których zdecydowali się oni wziąć udział w tej inicjatywie, ich przeżycia oraz wpływ rekolekcji na ich życie. Dużo uwagi poświęciłam doświadczeniom uczestników i ich przemianom, które zestawiłam z nauczaniem Kościoła katolickiego. Tematyka pracy może być szczególnie istotna dla osób podejmujących inicjatywy ewangelizacyjne, gdyż pomaga zrozumieć, jakie aspekty przyciągają ludzi do poszukiwania Boga oraz jaką wartość może mieć ewangelizacja, co nadaje większy sens wysiłkom w tej dziedzinie.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection