Okiełznać nieobecność — analiza kultu celebrytów

Abstract
W mojej pracy analizuję relacje, które wywiązują się pomiędzy osobami, które z jakiejś przyczyny są nieobecne w życiu tego, kto jest z nimi w związku. Punktem wyjścia jest najbardziej oczywista forma nieobecności spowodowana śmiercią- pierwsze dwa rozdziały są poświęcone stronie biznesowej rytuałów pogrzebowych, oraz tym jak publiczne jest to zdarzenie w przypadku śmierci kogoś, kto miał wpływ na szersze grono odbiorców. Następnie zajmuję się pozostawionym ciałem, które podlega przeróżnym procesom mającym ułatwić okiełznanie szoku nieobecności, oraz analizuję sytuację, w której proces ten dotyka osoby, które jeszcze nie umarły. W kolejnych rozdziałach zajmuję się problemem poszukiwania inspiracji w procesie powstawania dzieła, oraz poruszam kwestię publicznego i prywatnego życia tzw. celebrytów, łącząc zasady ich istnienia z omówionymi w pierwszych rozdziałach rytuałami pogrzebowymi.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection