Antropologia jedzenia w filmie fabularnym

Abstract
Praca zawiera analizę i interpretację trzech filmów, które według autorki zasługują na miano najważniejszych filmów poświęconych jedzeniu w historii kina: Kucharz, złodziej, jego żona i jej kochanek Peterea Greenawaya, Wielkie żarcie Marco Ferreriego i Uczta Babette Gabriela Axela. Przybliżono status oraz cechy charakterystyczne filmów, a także wykazano podobieństwa i różnice w ujęciu kategorii jedzenia w każdym z nich. Omówiono sposoby kreowania świata przedstawionego oraz rolę jaką odgrywają w nich sceny z udziałem jedzenia: spożywania posiłków, obrazy produktów spożywczych, ujęcia gotowych dań. Starano się odnaleźć i przeanalizować sensy, jakie wyłaniają się ze scen, w których głównymi bohaterami stały się różnego rodzaju pokarmy. W celu analizy każdego z filmów i uporządkowania treści użyto płaszczyzn będących kluczowymi zagadnieniami antropologicznymi: karnawał, obrzędy przejścia, czas święty, przestrzeń święta. Odwołano się również do symboliki kolorów, świata symboliki chrześcijańskiej, obecności malarstwa oraz do kilku klasycznych dzieł z dziedziny antropologii kultury.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection