Reprezentacje ataków atomowych na Hiroszimę i Nagasaki oraz przedstawienia bomby atomowej w Polsce w latach 1945–1990

Abstract
Celem pracy jest zbadanie przedstawień ataków atomowych na Hiroszimę i Nagasaki oraz reprezentacji bomby atomowej, jakie ukazywały się w Polsce po drugiej wojnie światowej aż do początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Opierając się na artykułach prasowych, fragmentach kronik filmowych, filmach i dziełach sztuk wizualnych autorka odtwarza przemiany tych przedstawień, których forma i wyraz były ściśle uzależniony od kontekstu politycznego zimnej wojny wpływającego na sytuację w Polsce. Dzięki temu możliwe będzie rozpoznanie źródeł współczesnych wyobrażeń ataków atomowych na japońskie miasta oraz oddziaływanie obrazu bomby atomowej na współczesną kulturę popularną.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection