Nowe horyzonty współczesnego kina. Analiza filmu Gaspara Noégo "Wkraczając w pustkę"

Abstract
Praca skupia się na szczegółowej analizie filmu Gaspara Noégo Wkraczając w pustkę. Jest próbą prześledzenia najnowszych dokonań w obszarze kina, obejmujących przede wszystkim zmiany na poziomie języka filmowego, narracji i modelu odbioru, które wynikają z szerszych przemian kulturowych. Innowacyjność filmu zderzona zostaje tu zarówno z tradycją wywodzącą się z kina klasycznego, jak i z filmowym postmodernizmem, po to, by podkreślić wyjątkowość analizowanego dzieła. Praca stara się też zmierzyć z pytaniem o kierunek rozwoju kina pojmowanego jako wyjątkowa, bo szczególnie bliska życiu, dziedzina sztuki.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection