Gaga – nowy rodzaj tańca?

Abstract
Przedmiotem pracy jest Gaga – język ruchowy stworzony przez izraelskiego choreografa Ohada Naharina – jako zjawisko taneczne i społeczno-kulturowe. Na początku zarysowana zostaje ścieżka rozwoju tańca współczesnego w Izraelu ze szczególnym uwzględnieniem losów zespołu Batsheva Dance Company i drogi zawodowej Ohada Naharina. Następnie omówione są: narodziny Gaga, jej podstawowe założenia i funkcjonowanie Gaga w Polsce. Uzupełnienie podanych informacji stanowią załączone w aneksie wywiady z polskimi tancerkami, które zetknęły się z Gaga. Po rozdziałach o charakterze kontekstowym następuje analiza Gaga w świetle praktyki ruchowej i teorii związanych z cielesnością – od charakterystyki pracy z ciałem i wyobraźnią przez relację tancerza z lustrem i zagadnienie propriocepcji pod kątem jej wykorzystania w tańcu po związek ciała i umysłu, przede wszystkim, choć nie tylko, w kontekście Gaga.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection