„Mapa jest bardziej interesująca od terytorium”. O Google Street View i jego fotograficznych przetworzeniach

Abstract
Budzące kontrowersje, wątpliwości estetyczne, a nawet dylematy prawne i moralne fotografie bazujące na materiale dostarczanym przez Google Street View traktuję jako twory symptomatyczne – nie tylko dla współczesności, ale dla kultury w ogóle. W pierwszej części pracy skupiam się na Google Street View jako narzędziu widzenia, w którym wykorzystano model obrazu panoramicznego. Imperialne ambicje firmy Google przyrównuję do instytucji XIX-wiecznych wystaw światowych i koncepcji archiwum wizualnego. W drugiej części koncentruję się na projektach fotograficznych opartych na GSV (tzw. obrazach obrazów), analizując przemiany medium fotograficznego, problem autora, ekranu, Derridiańską kategorię parergonu. Fotografie te uważam za przykład obrazów nieprzezroczystych, które pozwalają nam przyjrzeć się naszemu własnemu spojrzeniu na świat.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection