Nowe spojrzenie na przedzamcze w Lidzbarku Warmińskim. Wstępne wyniki badań archeologicznych

Abstract
W artykule zawarto podstawowe wnioski z badań archoelogiczno-architektonicznych prowadzonych w 2008 i 2009 r. na przedzamczu zamku w Lidzbarku Warmińskim. Przedstawiono w nim głównie odkrycia, które w sposób istotny zmieniły lub zweryfikowały dotychczasowe poglądy na ewolucję zamku/przedzamcza oraz oparte na niech wnioski. Spośród najważniejszych poruszonych kwestii wymienić można: rekonstrukcję organizacji pierwotnego wjazdu do zespoły zamkowego, jego dalszą ewolucję, ewolucję umocnień i zabudowań międzymurza południowego, rozwarstwienie chronologiczne średniowiecznych murów skrzydła wschodniego oraz południowej kurtyny muru, odkrycie reliktów średniowiecznej wieży przybramnej i przedbramia. Przedstawione odkrycia rozstrzygają niektóre, zasadnicze dyskusje nad rozplanowaniem, organizacją i ewolucją przestrzenną zespołu zamku biskupiego w Lidzbarku Warmińskim.
Description
Keywords
Citation
R. Herman, Nowe spojrzenie na przedzamcze w Lidzbarku Warmińskim. Wstępne wyniki badań archeologicznych,[w:] I.B. Kluk, J. Uzar, R.Sz. Herman, G. Dżus, S. Kuźniewski, "Dziedzictwo Warmii <<Skarby Warmii>>", Dni Dziedzictwa Warmii - VIII, Lidzbark Warmiński 2009, pp. 63-90