Międzynarodowa Konferencja Naukowa Przeciwdziałanie Przemocy Wobec Seniorów Warszawa, 12 maja 2015

Abstract
Description
Sprawozdanie
Citation
Mirczak A., Międzynarodowa Konferencja Naukowa Przeciwdziałanie Przemocy Wobec Seniorów Warszawa, 12 maja 2015, Labor et Educatio 2015, nr 3, s.469-472.
Belongs to collection