Opór w III Rzeszy. Wydarzenia, ludzie, interpretacje.

Abstract
Monografia „Opór w III Rzeszy. Wydarzenia, ludzie, interpretacje” jest samodzielna próbą przedstawienie historii niemieckiego Oporu wobec reżimu hitlerowskiego. Omówione są w niej zjawiska związane z najważniejszymi nurtami opozycyjnymi jakimi był Krąg z Krzyżowej oraz środowisko związane z Carlem Goerdeler. Mowa w niej jest również o opozycji w kręgach kościelnych, socjaldemokratycznych, wojskowych, arystokratycznych. Przedstawione zostały kontrowersje wokół samego zamachu stanu z 20 lipca 1944 roku. Monografia nie jest bynajmniej zrekapitulowaniem stanowiska dorobku niemieckiej historiografia w tym obszarze. Jest raczej próbą reinterpretacji wyobrażeń o tamtym okresie. Przedstawione relacje między zdarzeniami tylko częściowo znajduje potwierdzenie w pełni udowodnionych faktach, ale czynią wiele zjawisk w historii ruchu sprzeciwu bardziej zrozumiałymi. Celem autora było jednak stworzenie spójnej wizji związków między wydarzeniami związanych z niemieckim ruchem sprzeciwu. Pozostawiając czytelnika z całym szeregiem nowych tez, autor chciałby jednak przekonać go do logiki przedstawionych hipotez.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection